Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2017 » Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracown
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

10 lutego 2017


Informacja w sprawie przyjmowania wniosków
o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 
Powiatowy Urząd Pracy Wolsztynie informuje, że

 
 od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

 

przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków.
Urząd zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru wniosków.

 
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które wpisują się w priorytety:
 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

 
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
przetwórstwo przemysłowe,
(sekcja C w nomenklaturze PKD), są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
10 – produkcja artykułów spożywczych,
11 – produkcja napojów,
12 – produkcja wyrobów tytoniowych,
13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
14 – produkcja odzieży,
15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru,
18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
24 – produkcja metali,
25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
31 – produkcja mebli,
32 – pozostała produkcja wyrobów,
33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.
 
transport i gospodarka magazynowa
(sekcja H w nomenklaturze PKD), są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,
50 - transport wodny,
51 – transport lotniczy,
52 – magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
53 – działalność pocztowa i kurierska.
 
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
(sekcja Q w nomenklaturze PKD), są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
86 – opieka zdrowotna,
87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania.
 

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;
*wykaz zawodów deficytowych (zgodnie z barometrem zawodów 2017 powiat wolsztyński)


Asystenci i technicy dentystyczni Brukarze Floryści
Dentyści Murarze i tynkarze Technicy elektrycy
Pielęgniarki i położne Cieśla i stolarze budowlani Spawacze
Lekarze Kamieniarze Elektrotechnicy i elektrycy
Farmaceuci Malarze budowlani Szefowie kuchni
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Tapicerzy Ogrodnicy i sadownicy
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Dekarze i blacharze budowlani Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  
Kosmetyczki Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych  
 

 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
                                                                                                                                                                                       
 
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
 
 1. Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w wyznaczonym terminie.
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku, pracodawcy zostanie wyznaczony nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni termin na jego uzupełnienie. W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:
  • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  • w przypadku kursów- posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2k i 2m ustawy.
 4. Odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.
 

UWAGA!!!

W roku 2017 obowiązują nowe wnioski i załączniki

Dokumenty dostępne tutajOceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Magdalena Guzik
Utworzono: 10 lutego 2017
Zmodyfikowano:10 lutego 2017 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy