Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2017 » Nabór wniosków - Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Nabór wniosków - Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

08 maja 2017


Wsparcie dla młodych bezrobotnych

Informujemy, iż zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego można ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:

• możliwość wejścia na rynek pracy,
• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez conajmniej 24 miesiące,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
 

Kto może ubiegać się o refundację?

Pracodawca lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przez okres conajmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym, że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia tej działalności.
Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 13 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi 25 miesiące.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 

Jak długo trwa okres refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia i w jakiej wysokości?

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia. Wysokość refundacji wynika z zawartej umowy, nie może ona jednak przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy o refundację.
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
 
 W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?

Aby zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia pracodawca lub przedsiębiorca powinien:
  1. Złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie:
    - Wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30-go roku życia 
    -
    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać umowę z PUP.
  3. Zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez PUP na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 25 miesięcy.
 

Dokumenty do pobrania dostępne TUTAJ


Informujemy, że ogłaszamy nabór wniosków
w terminie

od 15.05.2017 do 26.05.2017
Planowane terminy rozpoczęcia realizacji umów
15.06.2017 - 01.10.2017

 Szczegółowych informacji udziela:

Edyta Kowalska - tel. 68 384 35 81 wew. 121
Jolanta Fijałkowska - tel. 68 384 35 81 wew. 122
Wioleta Waszkowiak - tel. 68 384 35 81 wew. 123 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Wioleta Waszkowiak
Utworzono: 08 maja 2017
Zmodyfikowano:12 maja 2017 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy