Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Aktualności bieżące » Aktualności » 2017 » UWAGA! Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

UWAGA! Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

28 grudnia 2017


UWAGA !

od 01.01.2018 r. następuje zmiana zasad w zatrudnianiu cudzoziemców 
1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

2. Oświadczenie  podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.

 
Do rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dołączyć:
- ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument tożsamości - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna,
- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość; jeżeli cudzoziemiec nie przybywa na terytorium Polski - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
- dowód wpłaty (30 zł - przelew, dowód wpłaty musi zawierać dane cudzoziemca).


Kompletne Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy złożyć do  powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę (osoby prawne) lub miejsce pobytu stałego (osoby fizyczne).
 
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia pracownik urzędu pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji, (chyba że  prowadzone jest postępowanie wyjaśniające - wówczas wpisanie następuje do 30 dni) lub  w drodze administracyjnej odmawia wpisu.
 
Obowiązkiem pracodawcy jest:
 
- pisemne poinformowanie urzędu o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczętej pracy) lub nie podjęciu (w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez cudzoziemca,
- zawarcia pisemnej umowy z cudzoziemcem (w języku dla niego zrozumiałym), w umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu,
- przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z powierzenia pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

 
Podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub cudzoziemiec wykonujący pracę na postawie takiego oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy.


3. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej w wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.

 
Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sekatorach: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka (wg uznanych za sezonowe określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD).


Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest wydawane decyzją Starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
 
Do rejestracji wniosku o zezwolenie na pracę należy dołączyć:
- ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna,
- kopię wszystkich stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek,
- kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- dowód wpłaty (30 zł - przelew, dowód wpłaty musi zawierać dane cudzoziemca),
- dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowanie cudzoziemca przez agencje pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym prace jest ta agencja,
- informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty jest wymagana.
 
Podobnie, jak w przypadku oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku pracownik urzędu pracy wpisuje go do ewidencji, gdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest niekompletny toczy się postępowanie wyjaśniające, wówczas wpisanie wniosku do ewidencji następuje do 30 dni.

 
 
Obowiązkiem pracodawcy jest:
- zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem (w zrozumiałym dla niego języku). W umowie podmiot zobowiązany jest uwzględnić warunki zawarte w zwolnieniu,
- przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających z powierzenia pracy, takich samych jak w przypadku polskiego pracownika, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

 

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o wydanie zezwolenia sezonowego odbywa się w pokoju 14


Kontakt

Karolina Filipczak
e-mail: karolina.filipczak@pupwolsztyn.pl
tel.: 68 384 35 81, wew. 115

Edyta Kowalska
e-mail: e.kowalska@pupwolsztyn.pl
tel.: 68 384 35 81, wew. 114

Agnieszka Ceglarek
e-mail: agnieszka.ceglarek@pupwolsztyn.pl
tel.: 68 384 35 81, wew. 117Druki dostępne TUTAJ:

- Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową

- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca

 
Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 3)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Karolina Filipczak
Utworzono: 28 grudnia 2017
Zmodyfikowano:19 stycznia 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy